En dilatationsfuge er en gennemgående adskillelse i muren, der sikrer, at væggene på hver side af fugen kan bevæge sig uden, at store kræfter og bevægelser videreføres i den hosliggende væg. På den måde hindres en opsummeret bevægelse. Dilatationsfugen udføres normalt med bagstop og udvendig gummifuge. Det er også muligt at tilføre sand så fugen bliver mindre synlig, samt minder meget om den mørtelfuge der er imellem murstenene.

Der opstår ofte revner i formuren, når muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at "arbejde", dvs. udvide sig og trække sig sammen i takt med temperatur- og fugtændringer.

Disse problemer kan dog ret let undgås ved den rette anvendelse af dilatationsfuge.

 

100% kvalitet
Special uddannet fagmand.